Quy trình xác thực ID Người Dùng Meed là gì?

Khi bạn đã đăng ký ID Meed, bạn sẽ nhận được email từ Ngân Hàng Thành Viên kèm theo một mã xác thực. Mã này được sử dụng để xác thực bạn là người đăng ký tài khoản Meed. Bạn không thể tiếp tục quy trình đăng ký khi chưa xác thực danh tính của mình.