Những ai đủ điều kiện được miễn phí 03 tháng sử dụng Meed?

Chương trình ưu đãi chỉ giới hạn cho các khách hàng
(1) có một tài khoản Meed được kích hoạt trong Thời gian ưu đãi;
(2) chưa mở bất cứ gói Meed nào trước ngày 01/07/2017.