Những ai có thể tham gia Meed?

Chúng tôi muốn Meed có thể tiếp cận được với mọi người, tuy nhiên có một số yêu cầu cơ bản. Bạn phải là công dân Việt Nam từ 18 đến 65 tuổi, có thẻ ID / hộ chiếu / công dân hợp lệ.