Người thắng giải 200 triệu đồng được xác định như thế nào?

“Người thắng giải 200 triệu đồng được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm quay số tự động của Maritime Bank với lịch quay thưởng cụ thể như sau:

• Lần 1: ngày 14/12/2017 cho các giao dịch từ ngày 15/11/2017 – 9/12/2017
• Lần 2: ngày 10/01/2018 cho các giao dịch từ ngày 10/12/2017 – 4/01/2018
• Lần 3: ngày 7/02/2018 cho các giao dịch từ ngày 5/01/2018 – 31/01/2018

Buổi quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Cục xúc tiến thương mại, đại diện Martime Bank và các khách hàng tham dự chương trình khuyến mại để đảm tính khách quan, công bằng. Buổi quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Cục xúc tiến thương mại, đại diện Martime Bank và các khách hàng tham dự chương trình khuyến mại để đảm tính khách quan, công bằng. Người trúng thưởng không được đóng toàn bộ gói sản phẩm Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế.”