Nếu tôi đóng tài khoản Meed thì tôi có tiếp tục được hưởng gói bảo hiểm này không?

Không bạn nhé. Gói bảo hiểm được liên kết với tài khoản Meed của bạn. Vì thế, nếu bạn đóng tài khoản Meed, gói bảo hiểm cũng sẽ bị đóng cùng lúc.