Nếu tôi đạt giải thưởng 200 triệu đồng, phần thưởng của tôi có bị tính thuế không?

Có. Phần thưởng 200 triệu đồng sẽ được Maritime Bank trừ tiền thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định, trước khi được chuyển vào Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm của người trúng thưởng.