Làm thế nào tôi tìm được bản sao kê hàng tháng?

Bạn có thể tìm được bản sao kê hàng tháng trong ứng dụng di động bằng cách chọn tùy chọn ‘Thêm’ bên dưới màn hình, sau đó bấm vào ‘Thông Tin Tài Khoản > Sao Kê’.