Meed phân phối voucher điện tử như thế nào?

Meed phân phối voucher điện tử theo nguyên tắc ưu tiên khách hàng yêu cầu sớm, cho đến khi phân phối hết. Số lượng voucher trên website TôiMeed được cập nhật tự động theo thời gian thực. Hệ thống sẽ từ chối yêu cầu nhận voucher nếu số lượng voucher đã hết vào thời điểm nhận yêu cầu.