Thẻ Meed Ngân Hàng Thành Viên là loại thẻ gì?

Thẻ Meed Ngân Hàng Thành Viên là Thẻ Ghi Nợ do Ngân Hàng Thành Viên phát hành, có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu mà hệ thống của ngân hàng cho phép và chấp nhận.