Thẻ Meed là gì?

Thẻ Meed là thẻ ghi nợ quốc tế Visa hoặc MasterCard – tùy thuộc vào ngân hàng của bạn. Thẻ có thể được sử dụng để thanh toán và rút tiền mặt bất cứ nơi nào mà Visa hoặc MasterCard được chấp nhận trên thế giới.