Meed là gì?

Meed là công ty công nghệ tài chính cung cấp giải pháp tiếp cận một mạng lưới toàn cầu các Ngân hàng Thành viên. Thông qua Ứng dụng Di động Meed, bạn có thể truy cập tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên của mình để sử dụng các dịch vụ đã được chỉ rõ.