Meed có cung cấp ứng dụng Di Động không?

Có. Bạn có thể tải xuống Ứng Dụng Di Động của Meed trên cửa hàng ứng dụng iTunes và Google Android.