Liệu có giới hạn nào cho việc sử dụng voucher với các đối tác kinh doanh của Meed không?

Có, mỗi voucher mà khách hàng hợp lệ nhận được qua email sẽ đi kèm với điều khoản và điều kiện riêng – được quy định bởi Meed và đơn vị cung cấp voucher. Bạn vui lòng tham khảo trên trang web http://toimeed.net/reward để biết thêm chi tiết.