Làm sao tôi biết tôi đang được hưởng gói bảo hiểm này?

Một khi gói bảo hiểm của bạn bắt đầu, miễn là tài khoản Meed của bạn vẫn được hoạt động thì gói bảo hiểm sẽ tự động được duy trì. Ví dụ, nếu bạn trả phí dịch vụ hàng tháng cho ngân hàng vào tháng 9, thì gói bảo hiểm sẽ hoạt động trong tháng 10.