Làm sao tôi biết được là mình đã được chấp nhận mở tài khoản tại Meed?

Ngân Hàng Thành Viên nơi đang cung cấp Dịch vụ Tài chính Meed sẽ xác nhận trạng thái hồ sơ của bạn thông qua địa chỉ email bạn cung cấp trong quá trình gửi hồ sơ.