Làm sao để tôi nhận được tiền bảo hiểm?

Gọi đến PTI trực tiếp qua số +84 8888 03436 và họ sẽ hướng dẫn bạn cụ thể quy trình thực hiện.