Làm sao để biết tôi đạt giải thưởng 200 triệu đồng?

Trong vòng 10 ngày làm việc sau mỗi lần quay thưởng, Maritime Bank sẽ gửi cho Meed một thông báo về mã số dự thưởng thắng cuộc, và Maritime Bank tự mình và/hoặc ủy quyền cho Meed gửi thông báo đến người trúng thưởng. Nếu là người may mắn trúng giải, bạn nhớ là hãy duy trì việc sử dụng và không được đóng toàn bộ Gói sản phẩm Meed cho đến khi trao thưởng thực tế.