Làm thế nào tôi truy cập vào Ứng Dụng Di Động Meed?

Có thể truy cập vào Ứng Dụng Di Động bằng hai cách: Truy cập vào trình duyệt di động của chúng tôi tại Meed.net hoặc tải về ứng dụng di động tương ứng trên App Store và Android Market.