Làm thế nào tôi có thể tính được thu nhập SocialBoost™ của mình?

Cách tốt nhất để biết thu nhập SocialBoost™ của bạn là tham khảo biểu đồ SocialBoost™ trên ứng dụng di động. Ở đó bạn có thể xem lịch sử thu nhập bạn đã nhận được từ SocialBoost™ cũng như tổng số người dùng được mời, lịch sử tiết kiệm của bạn và tổng thu nhập phân phối Cá Nhân và Toàn Cầu. Để tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, Ngân Hàng Thành Viên và Meed sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin tín dụng cụ thể nào hoặc số dư tài khoản của người dùng do bạn mời.