Làm thế nào tôi có thể gửi tiền cho người khác?

Ngân Hàng Thành Viên cung cấp dịch vụ chuyển tiền ngang hàng (P2P) trong nước trực tiếp thông qua ứng dụng Meed tới những người dùng Meed khác trong nước. Chỉ cần chọn ‘Chuyển Tiền P2P ‘ trong Ứng Dụng Di Động Meed hoặc trực tuyến tại Meed.net và làm theo các bước đơn giản.