Làm thế nào tôi có thể gửi tiền?

Có thể gửi tiền vào tài khoản của bạn tại các chi nhánh của Ngân Hàng Thành Viên, thông qua nộp tiền trực tiếp, chuyển khoản, hoặc qua ATM (nếu áp dụng, theo các điều khoản và điều kiện đối với tài khoản Ngân Hàng Thành Viên của bạn).