Làm thế nào tôi chuyển tiền từ tài khoản thanh toán tại một ngân hàng khác sang tài khoản Ngân Hàng Thành Viên của tôi?

Bạn có thể chuyển tiền vào Tài Khoản Thanh Toán của mình từ tài khoản bên ngoài theo chính sách chuyển tiền của Ngân Hàng Thành Viên. Bạn cũng có thể gửi tiền thông qua séc ủy nhiệm chi từ xa trên Ứng Dụng Di Động Meed.