Làm thế nào để tôi biết có bao nhiêu voucher còn lại?

Website ToiMeed.net sẽ hiển thị số lượng voucher điện tử của mỗi đối tác, cho đến khi phân phối hết. Số lượng voucher trên website ToiMeed.net được cập nhật tự động theo thời gian thực. Ngoài ra, vào tuần đầu tiên của mỗi tháng, Meed sẽ gửi tới các khách hàng đã đăng kí thành công tài khoản TôiMeed email thông báo số lượng voucher có trong tháng.