Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia gói Bảo Hiểm Tai Nạn Cá nhân của Meed?

Để đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân do Meed cung cấp, bạn phải là người sử dụng Meed ở trạng thái tốt trên tất cả các khoản thanh toán cho ngân hàng thành viên của bạn. Bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực vào ngày tài khoản của bạn được kích hoạt tại ngân hàng thành viên hoặc vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo – tùy thuộc vào nhà cung cấp mà bạn đã được chỉ định. Để hiểu rõ hơn, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm tại: Đối với MSB, hãy gọi cho PTI theo số (+84) 8888 03436. Ðối với MBB, hãy gọi MIC tại (+84) 24 6285 3388