Làm cách nào tôi có thể truy cập vào tài khoản của một người dùng Meed đã qua đời?

Chúng tôi rất cảm thông với mất mát của bạn và chi nhánh Ngân Hàng Thành Viên phụ trách tài khoản Gói Dịch Vụ Meed sẽ sẵn lòng giúp bạn xác định các bước cần làm.