Làm cách nào tôi có thể kiểm tra ai đã chấp nhận lời mời của tôi và trở thành người dùng Meed?

Để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả Người Dùng Meed, Meed và Ngân Hàng Thành Viên không thể tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về những Người Dùng Meed khác hay tình trạng tài khoản của họ. Tuy nhiên, bạn có thể xác định ai đã nhận lời mời từ bạn, ai đã mở thư mời và ai đã đăng ký với Ngân Hàng Thành Viên trên Ứng Dụng Di Động Meed. Chỉ cần mở tính năng ‘Thêm > Mời Người Dùng’. Bạn sẽ không thể xác định liệu Người Dùng đã chọn bạn làm Người Dùng giới thiệu hay không, và cũng không thể xác định tình trạng tài khoản của họ. Cách tốt nhất để xác định một người được giới thiệu có trở thành Người Dùng Meed hay không là trực tiếp hỏi họ.