Làm cách nào tôi có thể cài đặt tiền gửi trực tiếp?

Việc gửi tiền trực tiếp có thể được thực hiện bằng cách cung cấp cho cơ quan nơi bạn làm việc thông tin tài khoản của bạn tại Ngân Hàng Thành Viên. Bạn có thể tìm thấy số tài khoản Ngân Hàng Thành Viên của bạn và số định tuyến của ngân hàng trong ứng dụng di động ở phần ‘Thêm > Thông Tin Tài Khoản’ hoặc trực tuyến tại địa chỉ Meed.net.