Làm cách nào để tôi biết mình được nhận các mã dự thưởng cụ thể thế nào?

Cuối mỗi thời điểm quay số xác định trúng thưởng trong thời gian ưu đãi, khách hàng sẽ nhận được email đến địa chỉ đã đăng ký với ngân hàng, thông báo cụ thể về các mã dự thưởng phát sinh trong tháng.