Làm cách nào để tôi biết được thông tin của mình trên Ứng dụng Meed là an toàn?

Chúng tôi tự hào là đối tác của Kony. Kony được tín nhiệm bởi các công ty lớn nhất và có các quy định nghiêm ngặt nhất trong các ngành như dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe, luôn cam kết mức bảo mật cao nhất cho khách hàng doanh nghiệp của mình.