Là một thành viên Meed vẫn đang hoạt động, tôi phải theo quy trình nào để yêu cầu voucher điện tử cho chương trình ưu đãi TôiMeed?

Bước 1: Kiểm tra email đăng kí Meed để nhận thư mời kèm theo đường dẫn riêng để đăng kí tài khoản TôiMeed. Thư mời được gửi vào thứ Ba hàng tuần, mỗi khách hàng hợp lệ sẽ được nhận thư một lần duy nhất.

Bước 2: Truy cập đường dẫn trong thư mời và hoàn tất đăng kí tài khoản TôiMeed theo hướng dẫn.

Bước 3: Lựa chọn voucher trên website TôiMeed. Khi bạn xem trang voucher, bạn vui lòng đọc kỹ mô tả từng voucher, điều kiện và điều khoản cũng như số voucher còn lại. Nhấn “Đổi quà” để yêu cầu nhận voucher.

Bước 4: Meed sẽ kiểm tra yêu cầu nhận voucher của bạn và gửi bạn mã voucher điện tử qua email trong vòng 2 ngày làm việc.

Bước 5: Bạn có thể sử dụng voucher điện tử theo điều khoản và điều kiện của voucher. Vui lòng đưa nhân viên cửa hàng voucher trước khi thanh toán.