Kích hoạt tài khoản và thẻ ghi nợ quốc tế Meed nghĩa là thế nào?

Kích hoạt tài khoản nghĩa là hoàn tất đăng ký online và đến chi nhánh các ngân hàng thành viên để mở tài khoản Meed và thực hiện nhận biết khách hàng (KYC). Chỉ khi tài khoản đã được kích hoạt đầy đủ, bạn mới sử dụng được các tính năng của ứng dụng Meed và nhận được những ưu đãi và khuyến mãi từ Meed.

Kích hoạt thẻ ghi nợ quốc tế Meed là thực hiện việc liên hệ Hotline của ngân hàng thành viên để kích hoạt thẻ và thay đổi mã PIN tại cây ATM của ngân hàng thành viên.