Khi nào tôi nhận được phần thu nhập SocialBoost™ của mình?

Bạn sẽ nhận được phần thu nhập SocialBoost™ hàng tháng, trong vòng hai tuần kể từ ngày trên bản sao kê.