Khi nào thì tôi nhận được phần thưởng SocialBoost Cộng?

Có tổng cộng 3 lần trả thưởng trong chương trình này vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2017. Maritime Bank sẽ trả thưởng cho những khách hàng đủ điều kiện tham gia toàn bộ phần thưởng sau khi đã trừ thuế không muộn hơn ngày làm việc cuối tháng.