Khi nào giai đoạn 03 tháng sử dụng miễn phí bắt đầu? Khi tài khoản của tôi được kích hoạt bởi Maritime Bank hay khi thẻ ghi nợ Meed của tôi được kích hoạt?

Khi tài khoản của bạn được kích hoạt trong khoảng thời gian từ 01/07/2017 – 31/12/2017.