Khách hàng được miễn phí những gì?

Ngân hàng thành viên sẽ miễn trừ phí hàng thàng 92.400 VNĐ/tháng (bao gồm VAT) trong 03 tháng đầu sử dụng kể từ tháng kích hoạt tài khoản thành công và hai tháng phí dịch vụ tiếp theo cho các Khách hàng hợp lệ.