GlobeOne™ là gì?

GlobeOne™ là một tổ chức toàn cầu theo mô hình hội viên, cam kết cải thiện sức khỏe tài chính của mọi người bằng cách tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các sản phẩm hỗ trợ sự hòa nhập và linh hoạt tài chính.