Giải thưởng 200 triệu đồng sẽ được trao cho người trúng thưởng như thế nào?

Khách hàng trúng thưởng được Maritime Bank trả thưởng vào tài khoản Tiết kiệm Bảo đảm trong gói sản phẩm Meed với số tiền thưởng sau khi trừ tiền thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật. Số tiền thưởng này không được nhận bằng tiền mặt, không được quy đổi sang hiện vật. Thời hạn cuối cùng trao thưởng cho mỗi chu kì quay thưởng sẽ lần lượt là ngày: 04/01/2018, 31/01/2018, 28/02/2018