Gia đình của tôi có được hưởng chung gói bảo hiểm với tôi không?

Chỉ có người sở hữu tài khoản Meed/MSB mới được hưởng gói bảo hiểm này. Tuy nhiên, bất kì người nào từ 18-65 tuổi trong gia đình bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản Meed tại MSB.