Thẻ ghi nợ Meed Ngân Hàng Thành Viên là gì?

Ngân hàng Thành viên sẽ gữi cho bạn một thẻ ghi nợ đồng thương hiệu.