Thẻ Ghi Nợ Meed Ngân Hàng Thành Viên của tôi được chấp nhận ở những đâu?

Thẻ Meed Debit Card® của bạn được chấp nhận ở những nơi mà hầu hết các loại thẻ tín dụng phổ biến thường được chấp nhận.