Điều gì xảy ra nếu tôi đóng tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên trước tuổi 59?

Bạn có thể đóng tài khoản Gói Dịch Vụ Meed trước tuổi 59 mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào, nhưng bạn sẽ mất tất cả người dùng Meed SocialBoost bạn đã giới thiệu. Bạn có thể đăng ký lại với Meed trong một năm, nhưng bạn phải bắt đầu với số giới thiệu SocialBoost™ bằng 0.