Điện thoại/thẻ Meed của tôi bị mất cắp. Làm cách nào tôi đảm bảo được rằng tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên của mình vẫn an toàn?

Để phòng ngừa, bạn nên báo ngay cho Ngân Hàng Thành Viên quản lý tài khoản Meed của bạn, nếu điện thoại hoặc thẻ của bạn bị mất cắp. Khi nhận được thông báo, nhân viên của Ngân Hàng Thành Viên sẽ kiểm tra tài khoản của bạn xem có giao dịch trái phép không. Xin lưu ý rằng khi bạn báo thẻ bị mất hoặc mất cắp, chúng tôi sẽ ngay lập tức khóa thẻ của bạn và gửi cho bạn một thẻ mới với số tài khoản mới để bảo vệ bạn. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này.