Để đăng ký cần đáp ứng các yêu cầu nào?

Nếu Meed đã làm việc với Ngân Hàng Thành Viên tại đất nước của bạn, bạn phải từ 18 tuổi trở lên, có chứng minh thư còn hiệu lực do chính quyền cấp và địa chỉ thường trú.