Chuyển tiền P2P là gì?

Đây là tính năng cho phép người dùng Meed có thể gửi/nhận tiền từ những người dùng Meed khác. Không có phí trong nước và tối đa 2% phí ngoại hối cho chuyển khoản quốc tế.