Chương trình ưu đãi này và voucher điện tử chỉ dành cho người dùng Meed hay ai cũng tham gia được?

Chỉ những khách hàng có tài khoản Maritime Bank – Meed đã kích hoạt (bao gồm việc kích hoạt và đổi mã PIN cho thẻ ghi nợ quốc tế Maritime Bank – Meed MasterCard tại ATM của Maritime Bank) mới có thể tham gia chương trình ưu đãi này. Tuy nhiên, nếu hiện tại bạn chưa có tài khoản Meed tại Maritime Bank, bạn luôn có thể mở một tài khoản mới để đủ điều kiện tham gia chương trình. Bạn đăng ký Meed ngay tại đây nhé.