Chương trình ưu đãi kéo dài bao lâu?

Chương trình ưu đãi bắt đầu vào ngày 16/11/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2017. Hạn dùng voucher điện tử có thể kéo dài hơn bản thân chương trình ưu đãi, bạn vui lòng kiểm tra điều khoản và điều kiện đi kèm với voucher đó.