Chương trình 03 tháng miễn phí sử dụng Meed sẽ kéo dài trong bao lâu?

Chương trình kéo dài từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 31/12/2017.