Buổi nhạc hội được tổ chức ở đâu?

Buổi hòa nhạc diễn ra tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh.