Bao giờ Meed sẽ có mặt tại đất nước của tôi?

Meed đang làm việc để mở rộng một cách nhanh chóng. Hãy theo dõi Meed trên Facebook và Twitter để là một trong những cá nhân đầu tiên biết đến sự hiện diện của Meed tại các thị trường mới.